Praktijk informatie

Wanneer logopedie?
Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers.

Adem/stem:

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; een schorre stem
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit

Spraak:

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • neusspraak
 • onduidelijk spreken

Taal:

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)

Gehoor:

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (o.a. liplezen)

Mondmotoriek, eten en drinken:

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen

Logopediepraktijk Deventer-C heeft diverse samenwerkingsverbanden waaronder LOGIS (LOGopedisten In Samenwerking), kinderdagverblijf Graaf Jantje in Gorssel/Harfsen en Laren. En natuurlijk werken we veel samen met scholen, IB-ers, kinderfysiotherapeuten, KNO-artsen, kinderartsen. Op indicatie behandelen wij ook aan huis.

Keurmerken

Openingstijden praktijk:

Maandag: 08.00 – 20.00 uur
Dinsdag: 08.00 – 18.00 uur
Woensdag: 08.00 – 18.00 uur
Donderdag: 08.00 – 19.00 uur
Vrijdag: 08.00 – 18.00 uur

Locaties:

Kindcentrum Rivierenwijk
Zaanstraat 1, Deventer
Maandag, dinsdag en vrijdag: 08.00 – 18.00 uur

Kei13
Wezenland 582, Deventer
Werkdagen van 08.00 – 18.00 uur

Kindcentrum Borgele
Groenewold 184, Deventer
Werkdagen van 08.00 – 18.00 uur


Louis Pasteurstraat 10J
7415 EP Deventer
Tel. 0570-624 409
info@logopediedeventer-c.nl 

Locatie: Laren Gld
Deventerweg 4
7245 AX Laren