Meer mensen dan anders, liggen langer dan gemiddeld op de IC en aan de beademing. Dit kan gevolgen voor de ademhaling en de stem hebben.

Welke consequenties kunnen het zijn?

  • U bent moe en benauwd. Omdat de ademspieren langere tijd niet optimaal zijn gebruikt, neemt de spierfunctie af. Ze moeten weer optimaal gaan werken en dus sterker worden. Omdat de spierfunctie achteruit is gegaan, bent u sneller buiten adem of nog benauwd.

  • Het slikken kan ook moeizamer gaan. U heeft langere tijd geen vast voedsel via de normale weg tot u kunnen nemen. Ook de spieren die u nodig heeft om te kauwen en te slikken, zijn in functie afgenomen. Hierdoor kan het slikken en kauwen moeizamer zijn.
  • Verder kan er heesheid optreden. Doordat de slang voor het beademen ( het intuberen ), de luchtpijp ingaat, kan deze de stembanden hebben geraakt. Hierdoor kan heesheid zijn ontstaan en ervaart u dat het spreken vermoeider is. Dit in combinatie met het verminder functioneren van de ademhalingsspieren, kost het spreken meer moeite dan voorheen. Dit kan spontaan weer herstellen, maar in sommige gevallen blijft de heesheid langere tijd bestaan.

Blijven deze klachten bestaan? U kunt bij ons terecht om de adem -, stem- en/of slikfunctie te trainen en te herstellen. Voor informatie kunt u contact met ons opnemen. Online behandelingen behoren tot de mogelijkheden.

Keurmerken


Louis Pasteurstraat 10J
7415 EP Deventer
Tel. 0570-624 409
info@logopediedeventer-c.nl 

Locatie: Laren Gld
Deventerweg 4
7245 AX Laren