Samenwerking Kinderopvang Graaf Jantje

Sinds augustus 2016 heeft Logopedie Praktijk Deventer C  een samenwerking met Kinderopvang Graaf Jantje in Laren Gld.

Graaf Jantje biedt 3 soorten opvang aan. Te weten; dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen. Tijdens de dagopvang en de peuterochtend wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling.

Mochten onze pedagogisch medewerkers over de taalontwikkeling van uw kind(eren) vragen hebben, dan kunnen zij hiervoor contact op nemen met Patricia Wensink.

Patricia kijkt al bijna een jaar met enige regelmaat op onze groepen mee. Soms op verzoek van de pedagogisch medewerker, dan weer op verzoek van ouders/verzorgers en ook na aanvraag van het consultatiebureau. U wordt hier altijd van op de hoogte gesteld.


Louis Pasteurstraat 10J
7415 EP Deventer
Tel. 0570-624 409
info@logopediedeventer-c.nl 

Locatie: Laren Gld
Deventerweg 4
7245 AX Laren